ZLATNA VICTORIA

ZLATNA VICTORIA
Zlatna Victoria je turistička nagrada koju Turistička zajednica grada Siska dodjeljuje još od 1997. godine. Tijekom godina ova nagrada potaknula je mnoge na bolje uređenje svojeg prostora, na kvalitetniji odnos prema gostima, na bolju uslugu, pa je i sama izravno odgovorna za sve uspjehe grada Siska u akciji HTZ-a Volim Hrvatsku.
 
I ove godine se kandidirajte za ovu nagradu. Isto tako, možda u vašoj blizini postoje oni koji su preskromni kako bi sami kandidirali svoj rad i svoje okruženje.
 
Zlatna Victoria 2019. – prijava kandidature
Stoga, potaknite i prijavite sve one koji se mogu kandidirati unutar sljedećih kategorija i pratećih kriterija: