Europska kulturna ruta "Putevima rimskih careva i Dunavski put vina"

Europska kulturna ruta

"Putevima rimskih careva i Dunavski put vina" jedna je od trideset tri službeno certificirane kulturne rute Vijeća Europe.
Grad Sisak uvršten je na kulturnu turističku rutu “Putevima rimskih careva i dunavski put vina”, zahvaljujući svojoj antičkoj povijesti i i činjenici da je rimska Siscia nekoć bila središte jedne od rimskih provincija.
Od 2015. ruta je proširena na Mađarsku, a sada okuplja 23 rimska lokaliteta (3 pod zaštitom UNESCO-a), 12 regija u 5 zemalja (Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska i Rumunjska).
Od 23 lokaliteta / odredišta uključenih u rutu, 14 su dio rimskog načela itinerera, mreže odredišta i dionika koji rade zajedno kako bi ojačali Rutu kao kulturni i turistički proizvod.