Novosti

Poziv za prijavu na sudjelovnje na sportskom-zabavnom događanju “Kupska alka”

Poziv za prijavu na sudjelovnje na sportskom-zabavnom događanju “Kupska alka”

Kupske noći - petak, 31. kolovoza 2018. godine

U sklopu manifestacije „Kupske noći“ TZG Siska u suradnji s UDVDR HR klub Vrbina organizira “Kupsku alku” u petak, 31.8.2018 s početkom u 16:00 sati.

Pozivamo udruge, tvrtke i građane da prijave svoje timove za sudjelovanje.

• Tim se sastoji od dvije osobe. Članovi tima i predstavnik organizatora nalaze se u čamcu na motorni pogon. Članovi tima naizmjence iz sjedećeg položaja jednom rukom gađaju alku. Predstavnik organizatora vozi čamac.

PRAVILA:

- Čamac se mora kretati u punoj brzini,

- Alku se gađa kopljem dužine 2,5 metara,

- Alka je slične veličine i izgleda kao alke koje se koriste na Sinjskoj alci,

- Svaki tim ima dva pokušaja gađanja pri čemu se rezultati zbrajaju,

- Najbolji timovi ulaze u drugi krug,

- Pobjednik je tim s najvećim brojem bodova,

- u slučaju istog broja bodova održava se sljedeći krug (pripetavanje),

- zabranjeno je isticanje bilo kakvog političkog znakovlja.

Predlažemo da osmislite zanimljiva imena za svoje timove pazeći pritom da nazivi nisu uvredljivog karaktera te da nemaju političku konotaciju.

Molimo sve zainteresirane da se prijave u TZG Siska najkasnije do četvrtka, 30.8.2018 na broj telefona 044 522 655 ili e-mail tzgsiska@tzgsiska.tcloud.hr.