Predavanje na temu “PREHRANA - IZAZOV SADAŠNJOSTI ZA ZDRAVLJE U BUDUĆNOSTI”

Predavanje na temu “PREHRANA - IZAZOV SADAŠNJOSTI ZA ZDRAVLJE U BUDUĆNOSTI”

Rotary klub Sisak organizira predavanje na temu “PREHRANA - IZAZOV SADAŠNJOSTI ZA ZDRAVLJE U BUDUĆNOSTI” koje će se održati 27. VELJAČE 2018. GODINE U 19:00 SATI u Državnom arhivu u Sisku. Predavanje će održati Diana Gluhak, mag. nutr. Prehrambeno biotehnološkog fakulteta.

Diana Gluhak tijekom studija počinje raditi za Nestlé Adriatic na poziciji Confectionary Brand Manager Assistant. Vrlo brzo preuzima preuzima pozicije Market Nutritionista i Managera za istraživanje i renovaciju prehrambenih proizvoda gdje uspješno renovira nekoliko prehrambenih proizvoda na području Adriatic regije koji su aktivni i danas. Nakon studija, na poziciji Voditelj Centra za kulturu prehrane u Biotechnicon, obavlja poslove organizacije Team buildinga i konzultantskih usluga u nutricionizmu za farmaceutske kompanije i medicinske ustanove. Radila je i kao klinički dijetetičar u KBC-u Zagreb u Sektoru za prehranu i dijetetiku te Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu. Koautorica je znanstveno-edukativne literature za bolesnike koji se liječe dijalizom „Prehrana bolesnika koji se liječe nadomještanjem bubrežne funkcije“.
Diana 2015. godine postaje vlasnica firme koja na nov i revolucionaran koncept vodi konzultantske usluge u nutricionizmu i poseban segment zdravstvenog turizma. Pokrenula je Inicijativu za uvođenje standarda prehrane u javnoj upotrebi u Hrvatskoj – Healthy Meal Standard .
“Healthy Meal Standard napravljen je da bi se pomoglo svim osobama koje imaju probleme s prehranom, bilo da je riječ o prehrambenim potrebama ili navikama. To je standardizacija s ciljem dobivanja certifikata za sve javne ustanove koje nude prehranu. Osoba koja boluje od šećerne bolesti i dođe u hotel ili restoran, kao i dijete koje boluje od šećerne bolesti te ide u vrtić ili školu, treba imati pravilnu prehranu prilagođenu svojim potrebama.”