Ovaj petak Lajkamo OŠ Viktorovac

Ovaj petak Lajkamo OŠ Viktorovac

Suradnja Grada Siska, Radio Siska, te brojnih sponzora urodila je akcijom uređenja sisačkih osnovnih škola. Prva ovogodišnja akcija u sklopu projekta Lajkam Sisak 2018 odrađena je u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića gdje je pored uređenja okoliša, obnove igrališta i zelene infrastrukture postavljena prva učionica na otvorenom.
Kroz Lajkam Sisak radimo na poticanju sinergije grada Siska i njegovih građana, te unutar i izvan granica Siska šaljemo poruku da je živjeti u Sisku dobro! Cilj nam je, kroz nekoliko sportskih, edukativnih, zabavnih i eko akcija promicati aktivno sudjelovanje građana u životu njihova grada.
Pod motom „volim svoj grad i brinem o njemu, krećem od okoliša svoje škole” ovog petka, 27.travnja, od 10 sati uređujemo OŠ Viktorovac.
Akciji su se odazvali brojni sponzori, između ostalih Euroherc d.d., INA d.d., EXCO Sisak, LONIA d.d., Gradska tržnica Sisak, PISAK Sisak, Mlin i pekare Sisak, Jub, Sisački vodovod, Auto promet Sisak, Vodoopskrba Kupa, Gospodarenje otpadom Sisak, Gradsko groblje Viktorovac te Komunalac Sisak.
Tijekom održavanja akcija školama će se uručiti i pametne ploče, koje u sklopu projekta Lajkam Sisak donira Euroherc osiguranje d.d.

Nakon Lajkam Sisak u OŠ Viktorovac slijede akcije u Osnovnim školama Braća Ribar, Braća Bobetko, 22. lipanj i Sela.
Finale akcije Lajkam Sisak predviđen je za početak lipnja, kada će se povodom Dana grada Siska, sada već tradicionalno, zaigrati Otvoreno prvenstvo grada Siska u graničaru.
Vidimo se i lajkamo se!