ODGOĐENE KUPSKE NOĆI 2018.

ODGOĐENE KUPSKE NOĆI 2018.

Prvog vikenda u rujnu TZG Siska organizira manifesaciju Kupske noći. Kupske noći organiziraju se od 2015. godine. Cjelokupni program odvija se na Šetnici Slave Striegla uz rijeku Kupu.
Sisak spada među najstarija naselja središnje Hrvatske, budući da se tragovi urbane naseljenosti mogu pratiti sve do 4.st prije Krista. Naseljenost je uvelike bila zahvaljujući upravo rijeci Kupi uz koju se veže niz nalazišta - Iliri, Kelti i Rimljani te kasnije Srednji vijek. Većina važnih događaja iz povijesti Siska uvijek je bila vezana uz Kupu koja teče samim centrom grada Siska.

U 18,., 19. stoljeću otvaraju se trgovački putovi, a grad postaje značajan kao riječna luka te riječno brodarstvo postaje njegovim simbolom. Uz obalu Kupe počinju rasti žitna skladišta, trgovačke zgrade koje će bitno odrediti izgled i današnjeg grada. Razvojem industrijalizacije u 20. stoljeću nastavlja se gospodarska važnost rijeke Kupe. Međutim propast industrije dovela je do polaganog zaboravljanja same rijeke.

Rijeka danas čista i mirna i pogodna za bavljenje aktivnim turizmom polako se revitalizira organiziranjem manifestacija u kojima je Kupa glavni glumac. Jer šetnja uz Kupu je šetnja kroz povijest grada.
Stoga, koncept Kupskih noći uključuje promoviranje važnih događaja u povijesti te stoga svaku godinu imaju prigodnu tematiku. Tema 2018. godine je 110 godina filma u Sisku.

Manifestacijom se dodatno valorizirati rijeku Kupu i ukazati na potrebu suživota s rijekom na jednoj novoj razini. Sa smanjenjem frekventnosti riječnog prometa otvara se prostor za korištenje rijeke Kupe u sportske, kulturne i turističke svrhe. Organiziranjem ovakvog događanja građanima Siska i turistima omogućiti će se sudjelovanje u aktivnostima koje su vezane uz rijeku te prikazati način kako je rijeka modelirala povijest grada tijekom dva tisučljeća. 
Poštujući prostor na kojem se sve događa cjelokupno događanje poprima odlike cjelodnevnog uličnog art festivala gdje se izmjenjuju edukativno prezentacijske aktivnosti,  ulični zabavljači, koncerti na otvorenom, vatromet i puštanje papirnih lanterni, projekcije filmova i slično.
Osim navedenog tijekom Kupskih noći održavaju se programi koji su jedinstveni u Hrvatskoj: Kupska alka i Šikljada-dvoboj kupskih čamaca koji koriste autohtoni sisački kupski čamac "šiklju", čije završnice ulaze u večernji dio programa kada postaju još atraktivnije uz svjetlosne efekte sa obale. I naravno uvijek atraktivan Aeroshow.

Program manifestacije