FOTOMARATON SISAK - “ INDUSTRIJSKA BAŠTINA GRADA SISKA “

FOTOMARATON SISAK - “ INDUSTRIJSKA BAŠTINA GRADA SISKA “

Petu godinu za redom Foto klub Siscia obscura u suradnji sa Gradskim muzejom Sisak obilježava manifestaciju Dani industrijske baštine grada Siska prigodnom izložbom. Ovaj put smo se odlučili na izložbu u formi Fotomaratona. Izložba će sadržavati 40 najboljih radova, a održat će de 20.09.2018. g. u Foto galeriji Siscia obscura sa početkom u 20 sati.

UVJETI SUDJELOVANJA

- Salon je otvoren amaterima i profesionalcima iz cijeloga svijeta. 
- Sudionici koji prijavljuju radove moraju biti njihovi isključivi autori. Organizator natječaja ne preuzima odgovornost za zloporabu autorstva. 
- Broj sudionika je ograničen na 30 i na lokacije će ići u grupama po 10 fotografa na kojima će imati 2 sata vremena da fotografiju. Na ovaj način moći ćemo se lakše brinuti za vašu sigurnost u starim pogonima. Također fotografiranje u manjim grupama omogućit će manju gužvu u nekim manjim prostorima, tako da ne smetate jedni drugima.
- Prvih 30 sudionika koji uplate kotizaciju imaju pravo sudjelovanja u Fotomaratonu
- Svi dijelovi prijavljenih fotografija moraju biti autorsko djelo osobe koja ih prijavljuje, a ona je i nositelj autorskih prava. 
- Natječaj je otvoren svima. Medjutim, pojedina fotografija može biti odbačena ako nije u skladu s objavljenim pravilima i praksom, što je diskreciono pravo žirija 
- Za svaku temu pojedini autor može prijaviti četiri fotografije koje će se žirirati 
- Prijavljeni radovi smatraju se isključivim djelom autora koji ih prijavljuje, a izvedeni su digitalnom tehnikom ili na fotopapiru. Činom prijave na natječaj, autor jamči da je prijavljeni rad isključivo njegovo djelo (nije dopušteno koristiti zamjenskog autora). Autor dozvoljava organizatoru da reproducira cijelo prijavljeno djelo ili njegov dio u svrhu promocije ili izlaganja, te reprodukcije u medijima, bez novčane naknade. Ovo uključuje postavu na web stranice u niskoj razlučivosti. Autori koji se protive objavljivanju ili navedenim oblicima reprodukcije mogu biti isključeni iz natječaja i diskvalificirani. 
- Svaka fotografija treba imati jedinstveni naziv
- Naslov fotografije treba biti istovjetan onomu koji se koristi kod izrade kataloga. Nazivi fotografija kao što su “Bez naziva“ ili “Untitled“ ili imena koja daje fotoparat (npr. IMG 3098.jpg) nisu prihvatljivi, te de tako nazvani radovi biti diskvalificirani. 
Npr. 1.Silos-Ivan Ivić-Cijevi
2.Silos-Ivan Ivić-Dizalice itd..

- Na fotografiji, podlozi ili okviru fotografija koje se prijavljuju na izložbe nigdje ne smije biti vidljivo ime autora ili njegov logotip. 
- Organizator može prihvaćena i izložena djela koristiti za reproduciranje u katalogu, bez odštete autoru.
- Nisu dozvoljena ekstremne intervencije na fotografiji (HDR, montaža, brisanje dijelova fotografije, pretjerano naglašavanje detalja fotografije i sl )

KALENDAR FOTOMARATONA

- Zadnji dan prijava : 12.08.2018.g.
- FOTOMARATON : 19.08.2018. g. 
- Rok slanja fotografija: 30.08.2018. g.
- Objava nagrađenih radova 10.09.2018.g.
- Izložba i proglašenje pobjednika : 20.09.2018. g. - Foto galerija Siscia obscura u 20 sati

TEME

1. SILOS ( crno bjela/boja )
2. MLIN ( crno bjela/boja )
3. SEGESTICA ( crno bjela/boja)

- Za svaku temu može se prijaviti po 4 fotografije
SLANJE FOTOGRAFIJA

- Fotografije trebaju biti u JPG formatu, pripremljene u rezoluciji 300 dpi, veličine 3000 pixela duža strana ne veće od 3 MB. 
- Fotografije odabrane za izložbu izraditi će organizator.

ŽIRI

Tomislav Veić, fotograf
Janko Belaj,fotograf
Vlatko Čakširan, ravnatelj Gradskog muzeja Sisak
Miroslav Arbutina, voditelj Fotogalerije Siscia obscura

KOTIZACIJA

- za sve učesnike : 50 kn

Kotizacija se može uplatiti na :

FOTO KLUB "SISCIA OBSCURA"
I. K. Sakcinskog 2, 44000 Sisak
OIB: 83716654290
Ž. R. Otvoren kod OTP Banke
IBAN: HR6524070001188022776
E-mail: fotoarbe@gmail.com
Telefon: 091 2530 555

- opis plaćanja: potpora za Fotomaraton Sisak

- obavezno je poslati kopiju uplate na mail : fotoarbe@gmail.com

KALENDAR FOTOMARATONA

- Zadnji dan prijava : 12.08.2018.g.
- FOTOMARATON : 19.08.2018. g. 
- Objava nagrađenih radova 10.09.2018.g.
- Izložba i proglašenje pobjednika : 20.09.2018. g. - Foto galerija Siscia obscura u 20 sati