Festival Željezara/ Nagr(a)da

Festival Željezara/ Nagr(a)da
  • Ponedjeljak, 12. studenoga 2018. u 20:00 – 22:00
  •  
    Frankopanska 21, 44000 Sisak, Croatia

Nagr(a)da je pjesnički koncept mladog sisačkog pjesnika Siniše Matasovića, a bavi se ostacima ostavštine, tada znamenite, Književne nagrade Željezare Sisak, u periodu od 1976. do 1990. godine. Svake godine je dodjeljivana po jedna nagrada za prozu, poeziju i esejistiku i književnu kritiku i to autorima s prostora tadašnje jugoslavenske države. O nagradama je odlučivala komisija vrsnih stručnjaka zajedno s predstavnicima tvornice time prožimajući ideju spajanja materijalnog i duhovnog rada. U nizu nagrađenih mogu se izdvojiti Milivoj Solar, Aleksandra Flaker, Oskar Davičo, Jure Kaštelan, Miroslav Krleža, Mirko Kovač, Danilo Kiš… Tvornica je otkupljivala dio knjiga te ih je dijelila kao poklone svojim radnicima. Književna nagrada je bila ujedno i dio projekta kojim se nastojalo poticati čitanje knjiga među radničkom populacijom. Književna nagrada zajedno s Likovnom kolonijom Željezare Sisak bila je kulturni brend tadašnje tvornice i grada Siska. Danas nema ni Željezare ni nagrade, a ni takvog Siska, ostala je samo nagrda...
Siniša je pozvao svoje sisačke, petrinjske i zagrebačke kolegice i kolege da zajedno čitaju svoju poeziju, kako to i inače, u Sisku, Siniša već godinama, organizira u nadi da će se nešto pozitivno i poetsko ipak pokrenuti u našem gradu.
Pozvani su na nastup svi pjesnici koji imaju pjesme na temu propadanja industrije, srozavanja suvremenog društva, socijalnih i društvenih nepravdi...
Sanja Domenuš, Matea Andrić, Ines Kosturin, Jasna Kapelec, Siniša Matasović, Petra Brnardić, Salih Kulović, Denis Vidović, Marijan Crtalić, Žarko Jovanovski, Matijas Matko Baković, Mario Lovreković, Nikola Tadić...
Dorodošli su i drugi da pročitaju nešto svoje!