12. međunarodni orguljaški festival Ars Organi Sisciae

 12. međunarodni orguljaški festival Ars Organi Sisciae

12. međunarodni orguljaški festival održava se u više gradova i mjesta na području Sisačko-moslavačke županije. Više informacija na www.ars-organi-sisciae.org

06.-13. svibnja 2018.
Petrinja, Viduševac, Sisak, Martinska Ves, Sela

10.05.2018. četvrtak / 20 sati / Katedrala Uzvišenja sv. Križa, Sisak
Katedralni zbor
Jelena Blašković, dirigentica
Robert Jakica, orgulje

11.05.2018. petak / 21 sat / Bazilika sv. Kvirina, Sisak
Musica maxima: molitva

12.05.2018. subota / 20 sati / župna crkva sv. Martina Biskupa, Martinska Ves
Eric Jan Eradus, orgulje

13.05.2018. nedjelja / 20 sati / župna crkva sv. Marije Magdalene Sela
Margareta Klobučar, sopran
Silvio Richter, violina
Erik Jan Eradus, orgulje