Novosti

Ljetni istraživačko-avanturistički izazov u Parku skulptura Sisak

Ljetni istraživačko-avanturistički izazov u Parku skulptura Sisak

Do otvaranja HOKU (Holandska kuća – Info centar industrijske baštine), Gradska galerija Striegl pripremila je izazov u sklopu kojeg će zadatak za sve zainteresirane biti istraživanje Parka skulptura Sisak.

Izazov se sastoji od sljedećeg:

1/ Svaki tjedan, počevši od 12.kolovoza, na FB stranici Galerije Striegl bit će objevljen simbol koji predstavlja točno određenu skulpturu unutar Parka skulptura Sisak u Capragu – ukupno 5
simbola/piktograma za 5 skulptura.

2/ Na temelju objavljenih simbola/piktograma zadatak je sljedeći:

– prepoznati o kojoj skulpturi unutar Parka skulptura je riječ, pronaći/locirati je unutar Parka skulptura, fotografirati skulpturu i poželjno sebe zajedno sa skulpturom,
i poslati ime i prezime autora, naziv skulpture i fotografiju (svaka skulptura koja će biti obuhvaćena izazovom će imati svoju legendu/oznaku s osnovnim podacima o njoj, kao i vizualnu
naznaku izazova)

3/ Tražene podatke pošaljite na mail: alma@galerija-striegl.hr

 

Sve skulpture unutar Parka skulptura Sisak nalaze na cijelom javnom prostoru naselja Caprag u Sisku. Obuhvat Parka skulptura je od križanja Capraške ulice s koridorom pruge Sisak-Karlovac (najzapadnija točka), dalje se proteže na sjeveroistok prateći koridor prije navedene pruge, skreće prugom na jugoistok prema željezničkom kolodvoru Caprag, zaobilazi kolodovor Caprag sa zapadne strane do pružnog prijelaza (najistočnija točka), potom nastavlja ulicom Braće Kavurić nakon glavne porte Željezare Sisak prema zapadu do Capraške ulice i zatim koridorom Capraške ulice prema sjeverozapadu dolazi u ishodišnu točku obuhvata, raskrižje s koridorom pruge Sisak-Karlovac.

Izazov će trajati do 10.rujna, a pobjednika izazova bit će objavljen na FB stranici Gradske galerije Striegl i na web stranici Gradske galerije Striegl.

Ritam objavljivanja simbola pojedinih skulptura obuhvaćenih izazovom bit će sljedeći: 12.kolovoza, 19.kolovoza, 26.kolovoza, 2.runa i 6.rujna.

Izazov je ”family friendly” (obiteljska igra pronalaženja i istraživanja) i obilazak skulptura unutar Parka skulptura Sisak je preporučljiv pješice ili biciklom (zbog velikog areala) ili oboje istovremeno.

 

Sve detalje, informacije, kao i redovitu objavu svakog novog simbola/zadatka, možete pratite na FB stranici Galerije Striegl.

U prilogu možete pogledati kartu obuhvata Parka skulptura Sisak: