Novosti

JAVNI POZIV - Za izbor suvenira koji će se prodavati u Turističkom informativnom centru TZG Sisak u svrhu promidžbe grada Siska

JAVNI POZIV - Za izbor suvenira koji će se prodavati u Turističkom informativnom centru TZG Sisak u svrhu promidžbe grada Siska

Predmet Javnog poziva je izbor suvenira koji će se prodavati u Turističkom informativnom centru TZG Siska, čijom provedbom se doprinosi promidžbi grada Siska.

1. KORISNICI

Poziv se odnosi na pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrte, zadruge, udruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva-OPG, kućne radinosti), a koje se bave izradom/proizvodnjom suvenira.

2. KRITERIJI

Odabir suvenira obavljat će se prema sljedećim kriterijima:

  • Suvenir treba imati značajke prepoznatljivosti lokalne sredine, biti odraz tradicije i/ili kulturne, povijesne i/ili materijalne baštine grada Siska,
  • Alkoholna pića nisu prihvatljiv suvenir na ovom pozivu,
  • Doprinosi promidžbi turizma grada Siska,
  • Suvenir treba biti prezentiran u adekvatnom pakiranju,
  • Proizvod može predstavljati figuralni prikazi s ulomaka posude pronađene prilikom arheološkog istraživanja lokaliteta u Frankopanskoj ulici u Sisku (molim kontaktirajte Gradski muzej Sisak vezano uz navedeno).

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Popunjen obrazac Prijave za izbor suvenira,
  • Dokaz o pravnom statusu ponuditelja,
  • Primjerak ponuđenog suvenira ili fotografija u boji.

4. IZBOR SUVENIRA

Povjerenstvo će utvrditi koji suveniri ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva te će nakon odabira pozvati korisnike na potpisivanje ugovora o komisionoj prodaji. Turistička zajednica grada Siska zadržava pravo da proizvođačima suvenira ne mora davati dodatna pojašnjenja i ima pravo odbijanja pristiglih zahtjeva bez obrazloženja.

Neće se razmatrati zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom, te oni koji se ne dostave u roku.

5. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Turističkoj zajednici grada Siska, a najkasnije do 15.10.2019. godine bez obzira na način dostave, na adresu:

Turistička zajednica grada Siska

Rimska 13a

44 000 Sisak

- za "Izbor suvenira" - NE OTVARATI

6. INFORMACIJE

Obrazac Prijave za izbor suvenira - i tekst ovog Javnog poziva nalaze se na službenoj web stranici Turističke zajednice grada Siska: www.sisakturist.com.

 Obrazac Prijave za izbor suvenira možete preuzeti ovdje

Obrazac Prijave može se dobiti i u Turističkoj zajednici grada Siska.

Dodatne informacije možete zatražiti na telefon: 044/522 655, e-mail:tzgsiska@tzgsiska.tcloud.hr