Stepinčevo 2019.

Stepinčevo 2019.

Župa Budaševo
Crkva bl. Alojzija Stepinca

„U tebe se Gospodine uzdam“

Trodnevna duhovna priprava:
Četvrtak, 7.2.2019.
Misno slavlje u 18,30 predvodi fra Ante BARIŠIĆ
Petak, 8.2.2019.
Misno slavlje u 18,30 predvodi mons. Marko CVITKUŠIĆ
Subota, 9.2.2019.
Misno slavlje u 18,30 predvodi vlč. Ivan GRBEŠIĆ

*u 18,00 sati molitva krunice s litanijama bl. Alojzija Stepinca
*svaki dan od 18,00 sati prigoda za sv. Ispovijed

NEDJELJA, 10.2.2019. DAN ŽUPE
Procesiju i svečano misno slavlje u 11,00 sati predslavi sisački biskup Vlado Košić
U 18,0,00 sati u Društvenom domu u Budaševu održat će se prigodni program „Stepinčeva večer“. Dobro došli!