Popis događanja za studeni 2019. godine

Naziv manifestacije 

Organizator/partner 

Datum 

Mjesto održavanja 

Osoba za kontakt 

Broj telefona 

E-mail 

             
II. Biciklistički maraton Sisak za Vukovar  SK PAUK 8. - 10.11.2019.  Sisak - Vukovar Fran Jerkić 099 695 4212 kraljevi.bike.sk@gmail.com