Popis događanja za listopad 2019. godine

Naziv manifestacije 

Organizator/partner 

Datum 

Mjesto održavanja 

Osoba za kontakt 

Broj telefona 

E-mail 

             

Planet film

Kino klub Sisak 01.10-19.11.2019. Kino klub Sisak Matija Holjevac 099/591 5656 matija@kks.hr

57. REVIJA HRVATSKOG FILMSKOG STVARALAŠTVA DJECE 

Kino klub Sisak  03-06.10.2019. Dom kulture KKV Matija Holjevac 099/591 5656 matija@kks.hr

Bučijada

VRT - županijska udruga povrćara   Šetnica Slave Striegla   095/818 9147  

Vino i sve sisačko fino

TZG Siska/Radio Sisak   Korzo   044/522 655 tzgsiska@tzgsiska.tcloud.hr