Novosti

Predavanje „Zrinski na prostoru Pounja i Zrinske gore“

Predavanje „Zrinski na prostoru Pounja i Zrinske gore“

Gradski muzej Sisak, od 2. ožujka 2017. godine, pokreće novi ciklus predavanja s povijesnom tematikom zajedno s Društvom Terra banalis. Prethodna dva ciklusa bila su vezana uz arheologiju i etnologiju sisačkoga područja, a ovaj put su u prvom planu plemićke obitelji i vlastelinstva Siska i Sisačko – moslavačke županije. Ova zanimljiva tema po prvi put se prezentira u našoj instituciji s ciljem upoznavanja javnosti s bogatom plemićkom i vlastelinskom ostavštinom našeg prostora. Taj je prostor već od antičkih vremena bio važno proizvodno, prometno i vojno čvorište, a od srednjeg su ga vijeka dijelili najjači hrvatsko-slavonski vlastelini, uz niz manjih plemićkih obitelji i crkvenih posjednika koji su ga rubno i povremeno zaposjedali. Zahvaljujući povoljnim prirodnim preduvjetima, na tim je vlastelinstvima održavana visoka razina napučenosti i obrađenosti zemlje sve do osmanskih osvajanja koja su uzdrmala srednjovjekovnu ekonomiju ovih prostora i rezultirala stvaranjem vojno-krajiškog sustava. Kroz niz predavanja posebno će se istaknuti one vlasteline koji su ostavili jači trag u širemu hrvatskom kontekstu (Babonići Blagajski, Zagrebački kaptol, opatija Topusko, Töttösi, Čupori Moslavački, Erdődy, Zrinski). Konkretno, razmotrit će se kako su stekli vlastelinstva, na kojim su pretpostavkama vlastelinstva funkcionirala u srednjem vijeku i kako su se suočila s osmanskom prijetnjom u ranome novom vijeku. Znanstvenici uključeni u seriju predavanja istraživački se bave razmatranom problematikom. Kroz seriju predavanja sintetizirat će se spoznaje starije historiografije i prezentirati nova istraživanja, nastojeći doprinijeti obnovljenom interesu javnosti za revitalizaciju baštine Sisačko-moslavačke županije. Vlastelinska i plemićka baština dio su našega identiteta i prostora u kojem živimo stoga je naša dužnost prezentirati nepoznate i zaboravljene segmente zajedničke prošlosti u cilju što kvalitetnijeg promišljanja budućeg razvoja. Predavanja će trajati tijekom ožujka i travnja 2017. godine.

Prvo predavanje održat će dr. sc. Nataša Štefanec, izv. prof. s Odsjeka za povijest, Filozofskog fakulteta u Zagrebu na temu: „Zrinski na prostoru Pounja i Zrinske gore“. Predavanje će se održati 2. ožujka 2017. godine u 19 sati u Gradskom muzeju Sisak.