Kampanja Crvenog križa Sisak „Uvolontiraj se“

Kampanja Crvenog križa Sisak „Uvolontiraj se“

Gradsko društvo Crvenog križa Sisak je pokrenulo kampanju za volontiranje pod nazivom „Uvolontiraj se“ koja traje od 16. listopada do 3. studenog.

Cilj ove kapanje je pozvati građane grada Siska i okolice da se uključe u volontiranje.

“Volontiranje nudi osobni rast i razvoj svakog pojedinca, te u konačnici pomoć ostalima kojima je ona najpotrebnija. Nema starosnog ograničenja, godine su nevažne, radno vrijeme proizvoljno kao što je radno iskustvo nepotrebno. Volontirati može svatko, bez obzira na spol, dob, nacionalnost, seksualnu orijentaciju, vjersko uvjerenje ili političku pripadnost.” – poručuju iz sisačkog Crvenog križa.
Mogućnosti prijave su na:

On-line link prijava: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbsTBDoHe_ZpEfqBcZcXnyL5Ecw0AcpCMQ0h-LHN88LRq67g/viewform
Facebook događaj: https://www.facebook.com/events/179917119241305/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22ref%22%3A1%2C%22source%22%3A2%7D


Stranice Gradskog društva Crvenog križa Sisak, kao i broj telefona 044/ 543 211.