Izložba Krunoslava Kuhtića u Državnom arhivu u Sisku

Izložba Krunoslava Kuhtića u Državnom arhivu u Sisku

Danas, 02. listopada 2017. godine, u 19h, u Državnom arhivu u Sisku održat će se otvorenje izložbe Krunoslava Kuhtića, amaterskog slikara.

Krunoslav Kuhtić rođen je 1952. godine, osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Sisku, a diplomu je stekao na fakultetu za vanjsku trgovinu. Pohađao je jednogodišnju školu slikanja „Brera“ te je održao 6 samostalnih izložbi u Sisku i 2 izvan Siska.

Izložbu će najaviti profesorica Ljiljana Lekanić Kljaić.