Državno prvenstvo u maratonu u kajaku i kanuu na mirnim vodama

Državno prvenstvo u maratonu u kajaku i kanuu na mirnim vodama

R A S P I S
SENIORSKOG I JUNIORSKOG DRŽAVNOG PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U MARATONU U KAJAKU I KANUU NA MIRNIM VODAMA ZA 2017. GODINU
U Sisku 15. travnja 2017.
1. Organizatori Državnog prvenstva Hrvatske u maratonu u kajaku i kanuu na mirnim vodama za 2017. godinu u kategorijama juniora i seniora je Hrvatski kajakaški savez i Kajak kanu klub „Odra“ iz Siska.
2. Prvenstva se održavaju u subotu 15. travanja 2017. godine na rijeci Kupi i Savi u Sisku.
3. Početak natjecanja je 15. travanj 2017. godine u 10.00 sati. Raspored utrka i start prve utrke odredit će organizator natjecanja na osnovi prispjelih prijava.
4. Prvenstva se organiziraju prema Pravilniku o uvjetima organiziranja državnog prvenstva u maratonu u kajaku i kanuu na mirnim vodama, kao i odredbama ovog raspisa.
5. Pravo sudjelovanja na prvenstvima imaju natjecatelji sa važećom registracijom u HKS-u. U kategoriji juniora pravo nastupa imaju natjecatelji koji u godini nastupa navršavaju od 15-18 godina.
6. Na Državnom prvenstvu u maratonu 2017. godine će po drugi puta biti i izlasci iz čamca (portaž).
7. Nakon svakog kruga sportaši će izlaziti iz čamca na ponton, zatim sa čamcem trčati oko 150-200 metara i na drugom pontonu ući ponovo u čamac i nastaviti veslati. Tijekom trčanja treneri im mogu dodati napitke ili dodatke prehrani. Bit će određen dio portaža gdje se smiju dodavati napitci, a sve će biti detaljno objašnjeno na sastanku vođa ekipa.
8. Prvenstvo se održava u sljedećim disciplinama:
K-1 seniori 20 km C-1 seniori 20 km K-1 seniorke 20 km (mirna i divlja voda)
K-1 juniori 15 km C-1 juniori 15 km K-1 juniorke 15 km (mirna i divlja voda)
K-2 seniori 20 km C-2 seniori 20 km K-2 seniorke 20 km (mirna i divlja voda)
K-2 15 km juniori C-2 juniori 15 km K-2 juniorke 15 km (mirna i divlja voda)
K-1 veterani 15 km (ne boduje se za ekipni plasman)
C1 veterani 15 km (ne boduje se za ekipni plasman)
K-1 kadeti i kadetkinje 5 km (ne boduje se za ekipni plasman)
C-1 kadeti i kadetkinje 5 km (ne boduje se za ekipni plasman)
9. Start će biti grupni i orijentaciono vrijeme starta je:
Prva grupa: seniori K-1, C-1, K-1 žene 10:00 h
Druga grupa: juniori K-1, C-1, K-1 juniorke i veterani 12.15 h
Treća grupa: K-2,C-2,K-2 žene –seniorke 14:30 h
Četvrta grupa: K-2,C-2,K-2 žene -juniorke 16:00 h
Za kadete ćemo naknadno odrediti vrijeme starta, kad budemo znali broj prijavljenih, a točno vrijeme starta po grupama objavit ćemo na sastanku vođa ekipa.
Točnu dužinu i skicu staze podijeliti ćemo na sastanku vođe ekipa, kad će se znati vodni uvjeti (vodostaj) na rijeci Kupi, Savi i Odri, od čega će zavisiti mjesto prenošenja čamaca (portaž).
10. Svi natjecatelji moraju biti liječnički pregledani od nadležnih sportskih ambulanti, sukladno Zakonu o sportu. Natjecatelji nastupaju na osobnu odgovornost i odgovornost kluba. Preporuča se klubovima da ekipu i opremu osiguraju kod zavoda za osiguranje imovine i osoba. Sve eventualne troškove štete na čamcima i opremi tijekom natjecanja, snosi klub ili sam sportaš.
11. Utrka se može održati ako je za nju prijavljeno najmanje 3 čamca i sva tri se pojave na startu, koji mogu biti i iz istog kluba. U pojedinoj disciplini, svaki klub može prijaviti neograničen broj posada.
Broj rezervi ograničen je na 1 (jedan) po disciplini.
12. Prijave za sudjelovanje na ovom prvenstvu treba poslati na adresu saveza ili na e-mail:
vinko.savez@gmail.com najkasnije do 12. travnja 2017. godine.
13. Prihvatit će se samo prijave koje ispunjavaju zahtjeve organizatora, poslane u roku. U prijavi mora biti navedeno ime vođe ekipe koji mora imati najmanje zvanje kajakaškog suca ili završen trenerski tečaj (seminar) te ime predstavnika kluba u Žiriju.
14. Taksa za ovo prvenstvo iznosi 30,00 Kn po natjecatelju, a potvrda o uplati na IBAN broj: HR31 2340009-1110043033 (kod PBZ) Hrvatskog kajakaškog saveza mora biti dostavljena zajedno sa poimeničnim prijavama ekipe (rok 12.4.2017.).
15. Natjecatelj koji bez valjanog razloga ne nastupi u utrci za koju je prijavljen poimeničnom prijavom, diskvalificira se za cijelo prvenstvo.
16. Vođe ekipa obvezni su osigurati ispravno postavljanje vlastitih brojeva za čamce, oblika i dimenzija u skladu sa Pravilnikom o uvjetima organiziranja Hrvatskog državnog prvenstva u kajaku i kanuu na mirnim vodama.
17. Sastanak vođa ekipa i angažiranih sudaca održat će se 15.4.2016. godine u 9.00 sati u prostorijama KKK Odra u Sisku. Ekipe čiji predstavnik neće biti prisutan na sastanku vođa ekipa, eventualne promjene moraju dostaviti na Fax: 01 4572010 do 14.4. do 12 sati.
18. Predsjednik žirija: Stjepan Pišonić - ICF sudac, a članovi po jedan predstavnik svakog kluba koji sudjeluje na prvenstvu.
19. Tri prvoplasirane ekipe dobivaju pehare. Bodovanje se vrši prema broju čamaca koji se pojave na startu, tako da prvoplasirani čamac dobiva bod više u odnosu na broj posada koje su startale,
drugoplasirani dva boda manje i dalje po bod manje. Tako ako je startalo 20 posada, prva posada dobiva 21 bod, druga 19, treće 18 itd. a ako je startalo 3 posade, prva posada dobiva 4 boda, druga dva i treća 1.
20. Pehari se dodjeljuju za ekipni poredak u kategoriji juniora i ekipni poredak u kategoriji seniora. Svaki član triju prvoplasiranih posada dobiva odgovarajuću medalju.
21. Pozivamo i sve divljevodaške klubove da sudjeluju na ovom prvenstvu, a medalje će se dijeliti odvojeno za mirnu i divlju vodu.
22. Također preporučamo klubovima da po mogućnosti za svaku disciplinu prijave barem jednu posadu, kako bi se stekli uvjeti za kategorizaciju koja sportašima i klubovima puno znači, a prema kriterijima HOO-a.
23. Troškove prvenstva snosi organizator, a troškove ekipa snose sami sudionici, odnosno klubovi.
24. Prigovori se upućuju ravnateljstvu natjecanja najkasnije 20 (dvadeset) minuta poslije završene utrke.
Protest protiv ekipe podnosi se najkasnije 2 (dva) sata prije početka natjecanja, odnosno prve utrke.
Prigovori su pismeni i podnose se uz taksu od 200,00 Kn, a u slučaju da se prigovor uvaži, taksa se vraća.
25. Rezervacije smještaja i prehrane za natjecatelje, angažirane kadrove, suce i goste mogu se izvršiti u vlastitoj organizaciji u hotelu Panonija ili za pomoć kontaktirati organizatora (Ivica Fritz 091 497 2034).
26. Organizator za sve na vrijeme prijavljene sportaše, trenere, vođe ekipa i suce organizira ručak, pa molimo radi rezervacije ručka i racionalizacije troškova, da točno brojno stanje navedete u prijavi.
Zagreb, 10. ožujka 2017.
HRVATSKI KAJAKAŠKI SAVEZ
KAJAK KANU KLUB „ODRA“