"Crteži" Davorian Radića u Gradskoj galeriji Striegl

"Problemu crtanja (crteža) može se pristupiti na više načina. Primitivci, djeca, psihički bolesnici, naivci, amateri itd., crtaju svaki iz svog razloga i tu crtanje ima prije svega terapeutsku dimenziju. 
Pitanje se, dakako, odnosi na crtež koji je temelj akademske naobrazbe. Nekad je on to doista i bio. Danas mi na školama i akademijama crtamo, ali sa poprilično pomaknutim i rastezljivim kriterijima, u pitanju je imamo li ih još uopće.
U svakom slučaju crtež možemo promatrati kroz dva aspekta: akademski pristup i crtež kao idiom. Prošlo stoljeće je temeljeno na ovom drugom aspektu pa se često na nasilan način nametala individualnost kao isključivi kriterij. To je dovelo do popriličnog kaosa." D.Radić

"Crteži" Davorian Radića u Gradskoj galeriji Striegl
Otvorenje izložbe bit će u četvrtak, 18.5., u 19:30