11. međunarodni orguljaški festival ARS ORGANI SISCIAE

11. međunarodni orguljaški festival  ARS ORGANI SISCIAE

11. međunarodni orguljaški festival

ARS ORGANI SISCIAE

„Orguljaška baština Sisačke biskupije“

04.05. - 09.05.2016.

Sisak, Sela, Martinska Ves, Petrinja, Voloder / Hrvatska

04. 05. – ČETVRTAK – 18.30
Galerija Krsto Hegedušić – Petrinja

Izložba „Orgulje Heferer“
Župna crkva Sv. Lovre – Petrinja – 19.30
Koncert otvorenja:
Antonia Dunjko, sopran
Branko Mihanović, oboa
Edmund Borić Andler, orgulje

05. 05. – PETAK – 19.30
Župna Crkva Sv. Antuna Padovanskog – Voloder

Promocija CD-a Orgulje Sisačke biskupije – Voloder<
Martina Klarić, sopran
Mario Penzar, orgulje

06. 05. – SUBOTA – 19.30
Bazilika Sv. Kvirina – Sisak

Ágnes Sztahura, orgulje / Mađarska

07. 05. – NEDJELJA – 19.30
Župna crkva Sv. Martin Biskup – Martinska Ves

Nina Kobler, sopran i gitara
Milan Hibšer, orgulje

08. 05. – PONEDJELJAK  – 19.30
Župna crkva Sv. Marije Magdalene Sela – 19.30

Ana Jembrek, sopran
Ljerka Očić, orgulje

09. 05. – UTORAK – 19.00
Katedrala Uzvišenja Sv. Križa – Sisak

Misa zahvalnica
Katedralni zbor Uzvišenja Sv. Križa
Jelena Blašković, dirigentica
Robert Jakica, orgulje